כיצד לבחור בורר מתאים להליכי בוררות עסקית?

בכל הנוגע להליכי בוררות ובמיוחד כאשר מדובר בבוררות עסקית, למרות שאין הכרח בהשכלה רשמית מצד הבורר, ישנן אמות מידה מסוימות שהכרחי לוודא טרם מינוי הבורר,  על מנת להבטיח את הצלחת הליך הבוררות ואת ההוגנות והמקצועיות המצופה ממנו.

להלן אמות המידה שעל פיהן ראוי לבחון את התאמתו של בורר פוטנציאלי המועמד לניהול הליך הבוררות:

 

1. מקצועיות והיכרות עם נושא הסכסוך

ראשית, מצופה מבורר להכיר את הוראות הדין בכלל והוראות חוק הבוררות בפרט. על אף שצדדים יכולים להסכים כי הליך הבוררות לא יהיה כפוף לדין המהותי, הרי הליך הבוררות נתון לפיקוח בית המשפט ומתנהל לפי הוראות הדין. לפיכך, עדיף שהבורר יהיה משפטן מנוסה ומקצועי.

 

2. יושרה

בורר שמתמנה להכריע בין צדדים לסכסוך חייב שתהיה לו יושרה (“אינטגריטי”) ומוניטין של בורר הגון וראוי. חלק בלתי נפרד מהצלחת הליך הבוררות הוא אמון הצדדים בבורר. אמון ומוניטין נרכשים בעמל רב של שנים והתנהלות בהגינות ויושרה לאורך הקריירה.

 

3. העדר ניגוד עניינים

במינוי בורר, אשר אמור לדון ולהכריע בין צדדים לסכסוך, מן הראוי שיהיה נטול שיקולים זרים או בלתי ענייניים, כשהבורר חף לחלוטין מאינטרסים וללא משוא פנים.

אמנם, אין מניעה כי הבורר יכיר ויהיה בקשר עם הצדדים או באי כוחם, כל עוד ניתן לכך גילוי נאות ומלא מיד בתחילת ההליך תוך קבלת הסכמת כל הצדדים להמשך הליך הבוררות, אך המלצתנו היא למנות בורר אשר אין לו קשר מוקדם עם הצדדים.

 

4. פיקוח על הליך הבוררות

הליך הבוררות בכלל ופסק הבוררות בפרט נתונים לפיקוח בית המשפט. לצורך נקיטת הליכי הוצאה לפועל של פסק הבורר, על הפסק לעבור אישור בית משפט. יחד עם זאת, הליך הבוררות מזמן סיטואציות של קשר ישיר בין אחד הצדדים לבין הבורר תוך כדי הליך הבוררות, קשר אשר עדיף להימנע ממנו.

לפיכך, מומלץ לנהל את הליך הבוררות במסגרת של מוסד לבוררות, אשר מנטרל כל קשר בין הבורר לאחד הצדדים.

במוסד לבוררות עסקית מוגשות כל בקשות הצדדים לבורר באמצעות המזכירות והחלטות הבורר נמסרות לצדדים באמצעות המזכירות. יתרה מכך, הבורר כפוף לכללי הבוררות של המוסד לבוררות עסקית, אשר מטילות עליו חובות מנהליות ופיקוח מנהלי של נשיא המוסד לבוררות עסקית, החל בהקפדה על העדר ניגוד עניינים (הבורר מצהיר שאין לו היכרות מוקדמת עם הצדדים), דרך התנהלות הבורר במהלך כל הליך הבוררות וכלה בהקפדה על לוחות זמנים.

זאת ועוד, בעת פניית צדדים למוסד לבוררות עסקית בבקשה למינוי בורר, מקפיד נשיא המוסד לבוררות לבחור שלושה בוררים מקצועיים אשר בקיאים בתחום הסכסוך ומאפשר לצדדים לבחור מתוכם את הבורר המתאים להם ביותר.