נתונים סטטיסטיים המוסד הישראלי לבוררות עסקית – שנת 2022

סטטיסטיקות סכסוכים מקומיים
סכסוכים מקומיים היוו כ-98% מסך התיקים וכ-2% מסך התיקים היוו סכסוכים בינלאומיים.
דו”ח שנתי | המוסד לבוררות עסקית | שנת 2022
סטטיסטיקות בוררים לשנת 2022
שופטים בדימוס שישבו כבוררים כ-62%, עורכי דין שישבו כבוררים כ-38%.
דו”ח שנתי | המוסד הישראלי לבוררות עסקית | שנת 2022
סטטיסטיקות בוררים נשים גברים
מינוי של נשים בוררות היווה כ-31% מסך התיקים ומינוי של גברים בוררים היווה כ-69% מסך התיקים.
דו”ח שנתי | המוסד הישראלי לבוררות עסקית | שנת 2022
סטטיסטיקות סכסוכים לשנת 2022
סכסוכים מסחריים ועסקיים היוו 46% מסך התיקים,
סכסוכי בנייה ומקרקעין היוו 28%,
מעוד תיקי נזיקין הסתמכו ב-24%,
סכסוכי משפחה היוו חלק קטן יותר כ-2%.
דו”ח שנתי | המוסד הישראלי לבוררות עסקית | שנת 2022
סטטיסטיקות ערך המחלוקות בתיקים לשנת 2022
ערך המחלוקות בתיקים:
בקשות לסעדים לא כספיים – 24% לרבות סעד הצהרתי.
תיקים עם תביעות של עד מיליון ש”ח – 9%
תיקין בטווח שבין 1 מיליון ש”ח ל-2.5 מיליון ש”ח – 24%
תיקים בטווח שבין 2.5 מיליון ש”ח ל-10 מיליון ש”ח – 28%
תיקין בטווח שבין 10 מיליון ש”ח ל-50 מיליון ש”ח – 5%
תיקים שבהם הוגשו תביעות שכנגד – כ-26%
דו”ח שנתי | המוסד הישראלי לבוררות עסקית | שנת 2022