בוררות או בית משפט?​

במקרה של התלבטות בין נקיטת הליך בוררות לבין ניהול הליכים משפטיים בבית משפט, מומלץ לבחון את ההיבטים הבאים על מנת לוודא שהסכסוך יתנהל בצורה המיטבית מבחינתכם:

 

הליך ההתדיינות קצר בהליך משפטי רגיל, ההתדיינות איננה תחומה בזמן. בפועל, הליך משפטי בבית משפט יכול שיימשך על פני שנים ולהסתיים בעוגמת נפש לאחד הצדדים או שניהם, מה שעלול לייצר הליך ערעור, על כל המשתמע מכך. הליך בוררות הוא הליך קצר מטבעו אשר נמשך מספר חודשים. פסק הבוררות ניתן (עפ”י כללי המוסד) בתוך חודש מהישיבה האחרונה או הגשת הסיכומים.
עלויות נמוכות הליך משפטי עלול להיות כרוך בעלויות עצומות, הן בתשלומים לבית המשפט (אגרה בשיעור 2.5% מסכום התביעה וכן הוצאות שנפסקות במהלך ההליך) והן בתשלומי שכר טרחה והוצאות לעורכי הדין. בהליך בוררות, שהוא קצר במהותו, ההוצאות מצומצמות למדי.
יכולת לבחור את הגורם שיכריע בסכסוך בהליך בבית משפט אין לצדדים אפשרות לבחור את השופט שידון בתיק. התיק יכול להיות מנותב לשופט שבקיא מאד בנושא הסכסוך או לשופט אחד שאינו מכיר את מושגי היסוד של תחום הסכסוך. לעומת זאת, בהליך בוררות הצדדים רשאים לבחור את הבורר שיסייע להם בפתרון המחלוקת.

המלצות למינוי בורר

דיסקרטיות הליך בבית משפט מתנהל בדלתיים פתוחות כך שהדיון כולו חשוף לציבור. החלטות בית המשפט בתיק מפורסמות ונגישות במנועי החיפוש ברשת. לעומת זאת, ישיבות הבוררות מתקיימות בדלתיים סגורות, אין חשיפה תקשורתית ותיקי הבוררות אינם פתוחים לקהל הרחב.
עיצוב הליך הבוררות ואופן ההכרעה בהליך בבית משפט אין לצדדים ואף לא לבית המשפט שיקול דעת בכל הנוגע לאופן התנהלות ההליך, שכן היא קבועה מראש בתקנות סדרי הדין. בהליך בוררות, במידה שהצדדים רוצים בכך, ניתנת לצדדים האפשרות לעצב את הליך הבוררות כרצונם, לרבות בכל הנוגע לשאלה האם יחולו סדרי הדין, דיני הראיות, הדין המהותי ועוד.
סופיות ההליך וערעור הליך בבית משפט מתנהל במשך מספר שנים שבסיומו ניתן פסק דין, כאשר לכל אחד מהצדדים הזכות לערער על פסק הדין. המשמעות היא שההליך המשפטי לא הסתיים וימשיך להתנהל לפני בית המשפט שלערעור לתקופה נוספת. בהליך בוררות קיימת חשיבות לעקרון סופיות הדיון ולפיכך ברירת המחדל היא שפסק הבורר מחייב את הצדדים ואין עליו ערעור. יחד עם זאת, קיימת לצדדים האפשרות לבחור מראש האם ברצונם לערער על פסק הבוררות ומהי דרך הערעור הרצויה עבורם.

ערעור על פסק דין בוררות