חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית – יישוב סכסוכים על בסיס מודל ה-UNCITRAL

רקע

במדינת ישראל הליך הבוררות הינו כלי ליישוב סכסוכים אשר צבר רבה בעשורים תאוצה.

השוק בישראל הינו שוק מפותח אשר מבצע עסקאות מסחריות בהיקפים עצומים. הכלכלה הישראלית גדלה נפרדת בשלב זה והפכה חלק בלתי נפרד מהכלכלה העולמית. חברות ענק מבצעים עסקאות עם חברות בינלאומיות, וענף ההיי-טק מבצע עסקאות והשקעות גלובליות.

חברות רבות בעולם לפתור את הסכסוכים שלהן אלטרנטיביים מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך הבוררות הינו המנגנון הפופולרי ביותר בעקבות תכונותיו הרבים. כך לדוגמא, בחירת הבורר בהסכמה, יתרון משמעותי על מתן לצדדים להליך בטחון בהליך עצמו; הליך הבוררות הינו הליך מהיר ויעיל לעומת הליכים בבית המשפט שנמשכים על פני שנים; דיסקרטיות וחיסיון ההליך שמביאים בגלל שהדיונים בבוררות, כמו גם ההחלטות ופסקי הבוררות לא חשופים לקהל; כמובן שהגבלת התערבות בית המשפט בהליך הבוררות, חלקפיסת האוטונומיה מתחלקת להליך.

יתרונות אלה מעניקים לחברות רבות תמריץ לבצע עסקאות בינלאומיות, תוך שילוב סעיף בוררות בהסכמים.

בישראל, החוק המרכזי אשר מעגן את תחום הבוררות הינו חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 . חוק זה הוא מיושן ואינו מותאם למאפיינים מיוחדים של הליכי בוררות בינלאומיים. כתוצאה מכך נוצרו פערים רבים בין הליכי בוררות הנוהגים לכלל הקבועים בישראל. לידי ביטוי, בין, בקביעת מושב הבוררות, בנושא סמכויות הבורר וגמישות בניהול ההליך, כיבוד מקום רצון בינינו ובערבות בית המשפט בהליך הבוררות.

 

אימוץ מודל ה-UNCITRAL

משרד המשפטים, בסיוע המוסד הישראלי לבוררות עסקית , יחד עם אנשי אקדמיה ובוררים בינלאומיים, הגיש את הצעת חוק הבוררות המסחרית הבין-לאומית. מטרתה המרכזית של ההצעה הייתה לאמץ בדין הישראלי את מודל ה-UNCITRAL-הקובע סטנדרטים בינלאומיים מקובלים ומוכרים לקיומה של בוררות מסחרית בינלאומית, ובכך לקדם את המעמד של ישראל כמושב לקיום בורויות בינלאומיות ולתרום באופן פעיל לעסקים ולמסחר בין בינלאומיות בישראל.

מודל ה-UNCITRAL גובש על ידי ועדת האומות המאוחדות למשפט בין לאומי מסחרי. מודל זה כולל סטנדרט בין לאומי ידוע בבוררויות מסחריות בינלאומיות והוא אומץ עד היום על ידי קרוב ל-100 מדינות בעולם.

במסגרת ישיבת וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בדבר חוק לבוררות מסחרית בינלאומית בחר ד”ר מנשה כהן , נשיא המוסד הישראלי לבוררות עסקית, כי “יש מקום להפוך את ישראל למרכז בוררויות עולמיות. יש כאן תשתית מפותחת ברמה גבוהה ומוסדות בוררות ותיקים, אמינים ובעלי מוניטין. עורכי הדין בישראל הם ברמה גבוהה, ישנו שוק מפותח של שירותים ומסחר שמבצע עסקאות בהיקפים גדולים כדוגמת ההייטק, אין שום סיבה שחברות ישראליות לא יקבל את הבוררויות כאן בישראל!”

ביום 14.2.24 התקבל חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית בכנסת וישראל צפויה להצטרף על ידי מזכירות אוניסטרל לרשימת המדינות שאימצו את חוק המודל.